Projekty

Rozvojový deň 2013: Slovensko pomáha vo svete viac ako 10 rokov (Slovak UNDP Trust Fund projekt)

pridané: 6. augusta 2013

Rozvojový deň 2013: Slovensko pomáha vo svete viac ako 10 rokov.

Trvanie projektu: od 23. mája 2013 do 5. decembra 2013

V rámci projektu sa dňa 18.10.2013 v bratislavskej Starej tržnici uskutočnilo celodenné podujatie s rovnomenným názvom, kde mohla verejnosť nájsť všetkých a všetko, čo súvisí s rozvojovou problematikou. Podujatie je organizované pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe v rámci Rozvojových dní 2013. Bližšie informácie nájdete na http://rozvojovyden.mvro.sk.

Rozvojový deň 2013 nesie podnázov Slovensko pomáha vo svete už viac ako 10 rokov a koná sa s hlavným cieľom pripomenúť, že Slovensko poskytuje oficiálnu rozvojovú pomoc od roku 2003.

Tento, v poradí už 9. ročník podujatia sa nesie v znamení osláv 10. výročia vzniku programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky – SlovakAid, ale aj založenia Platformy MVRO. Cieľom projektu je vytvoriť priestor na predstavenie, spopularizovanie a ocenenie subjektov aktívnych v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania (MVRO, vzdelávacie inštitúcie, štátni a súkromní aktéri, médiá, samosprávy, ministerstvá, dobrovoľníci, Slovenský UNDP Trust Fund, ambasády, a i.) v snahe získať ďalšiu priazeň, podporu a väčšiu angažovanosť verejnosti na aktivitách slovenských organizácií.

Dôvody realizácie

1.    Nedostatočné povedomie, dôraz a uznanie aktivít a výsledkov slovenskej rozvojovej spolupráce a aktérov aktívnych v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania za viac ako 10 rokov
2.    Nedostatočná interakcia medzi jednotlivými aktérmi slovenskej ODA
3.    Chýbajúci spoločný priestor venovaný pracovným možnostiam v  rozvojovej oblasti
4.    Nízke povedomie verejnosti o rozvojových témach a rozvojovej spolupráci
5.    Chýbajúci rovesnícky prístup na podporu globálnych otázok vo verejnom sektore
6.    Nedostatočné povedomie a záväzok ku kódexu používania obrazového materiálu a podávania správ
7.    Chýbajúca spolupráca pri prezentácii slovenských rozvojových aktérov medzi verejnosťou a v médiá

Cieľové skupiny projektu:

 • Návštevníci a podporovatelia Rozvojového dňa:
  • deti a ich rodičia, žiaci, študenti a učitelia, ľudia s postihnutím
  • široká verejnosť zaujímajúca sa o globálne otázky, kultúru, kuchyňu, príbehy a životný štýl ľudí z rozvojových krajín
  • mladí ľudia a/alebo experti v globálnych otázkach, pracujúci alebo vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť v rozvojových krajinách
  • migranti na Slovensku
  • zástupcovia médií
  • profesionálni a amatérski fotografi, ktorí sa zapoja do fotosúťaže Ľudské práva v rozvojovej spolupráci
  • moderátori, umelci a ostatní účinkujúci v rámci aktivít Rozvojového dňa (workshopy, benefičný koncert)
 • Slovenské MVRO, ktoré budú prezentovať svoje aktivity (projekty rozvojovej spolupráce, globálneho vzdelávania, poskytovanie humanitárnej pomoci, vysielanie dobrovoľníkov a expertov) a ponuky (voľné pozície) verejnosti
 • Iní relevantní aktéri aktívni v oblasti slovenskej ODA (vzdelávacie inštitúcie, súkromný sektor, samosprávy, médiá, SAV, MZVaEZ, Slovak UNDP Trust Fund, ambasády, atď.

 

Aktivity

 • Organizácia Rozvojového dňa 2013: Slovensko pomáha viac ako 10 rokov a fotosúťaže Ľudské práva v rozvojovej spolupráci.
 • Propagácia Rozvojového dňa 2013, rozvojovej spolupráce SR a globálnych tém na webových stránkach, sociálnych sieťach a na verejných priestoroch.
 • Manažment podujatia Platformou MVRO. Koordinácia komunikácie, vytváranie partnerstiev, implementácia, monitoring a vyhodnotenie projektu a projektových aktivít

Projekt realizuje Platforma MVRO a jej členské organizácie v spolupráci s partnermi.
Organizácia hlavného programu podujatia je finančne podporená z prostriedkov Slovak UNDP Trust Fund v rámci programu oficiálnej rozvojovej pomoci SR – SlovakAid a Európskej komisie v rámci projektu „V4 Aid – Spoločná podpora Miléniovým rozvojovým cieľom“.

Predbežný program:

 • Stánky slovenských subjektov, ktoré pôsobia v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania (mimovládne organizácie, štátne a verejné inštitúcie, univerzity, ústavy, podnikatelia, samospráva a pod.)
 • Tvorivé dielne pre deti a školy s rozvojovými témami – interaktívne aktivity pre školy, deti a ich rodičov, osveta o životných podmienkach detí v rozvojových krajinách
 • Rozvojová kuchyňa – prezentácia kuchyne a kultúry vybraných rozvojových krajín; varenie s Jaroslavom Žídekom a pozvanými hosťami, diskusie o zodpovednej spotrebe, Fair Trade, hlavných plodinách, surovinách a ingredienciách z rozvojových krajín
 • Rozvojový veľtrh práce – pracovné príležitosti  v oblasti rozvojovej spolupráce: práca a dobrovoľníctvo v rozvojových krajinách, príbehy pracovníkov a dobrovoľníkov z rozvojových krajín, fotografie, hudba,  umelecké predmety dovezené z rozvojových krajín
 • Prezentácia slovenských projektov rozvojovej spolupráce – ako Slovensko pomáha vo svete už viac ako desať rokov – predstavenie priamych aktérov rozvojovej spolupráce; uznanie najdôležitejších a najúspešnejších slovenských rozvojových projektov, premietanie filmov o globálnych témach
 • Workshop: Média a rozvoj – ako sa informuje o rozvojových krajinách – diskusie so slovenskými novinármi so skúsenosťami z rozvojových krajín, ich skúsenosti, príbehy a fotografie, workshop o etickom kódexe podávania správ a obrazového materiálu
 • Benefičný koncert: vyhlásenie víťazov fotosúťaže Ľudské práva v rozvojovej spolupráci (súťaž trvá do septembra 2013), poďakovanie sa podporovateľom myšlienky rozvojovej spolupráce a Rozvojového dňa, hudobný benefičný koncert

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE