Projekty

Podpora pre Miléniové rozvojové ciele

pridané: 9. septembra 2009

O projekte

Trojročný medzinárodný projekt Budovanie podpory v Rakúsku a na Slovensku pre dosiahnutie Miléniových rozvojových cieľov (júl 2006 – jún 2009) bol zameraný zvýšenie povedomia o týchto cieľoch a angažovanosti v boji proti chudobe. Jeho aktivity boli zacielené na politikov, ale aj širšiu verejnosť (prostredníctvom médií a formálneho i neformálneho vzdelávania) tak na Slovensku ako aj v Rakúsku. Zahŕňali lobovanie a zvyšovanie informovanosti zástupcov politických strán, zlepšenie spolupráce s médiami, prácu s mládežou a mládežníckymi skupinami, ale tiež zvyšovanie odbornosti mimovládnych rozvojových organizácií najmä v oblasti rozvojovej politiky EÚ.

Cieľové skupiny projektu:

 • Politici
 • Novinári
 • Školy, mládežnícke a cirkevné skupiny
 • Mimovládne rozvojové organizácie

Partneri projektu:

Projekt bol koordinovaný rakúskou organizáciou Sudwind Agentur v spolupráci s rakúskou platformou mimovládnych rozvojových organizácií. Na Slovensku projekt realizovalo eRko (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí) v spolupráci s Platformou mimovládnych rozvojových organizácií.

 • Sudwind Agentur (Rakúsko)
 • Austrian EU Platform of Development NGOs (Rakúsko)
 • eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (Slovensko)
 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Slovensko)

Aktivity

V rámci projektu sa uskutočnili tieto hlavné aktivity:

 • na politickej úrovni – informovanie poslancov národných parlamentov aj národných poslancov Európskeho parlamentu o rozvojovej spolupráci, lobovanie za zvýšenie oficiálnej rozvojovej pomoci a boj proti chudobe
 • vydanie publikácie o rozvojovej spolupráci a Miléniových rozvojových cieľoch – Svet bez chudoby – výzva pre slovenskú a európsku politiku
 • zorganizovanie študijnej cesty – návštevy projektov rozvojovej pomoci v Keni – pre rakúskych a slovenských novinárov (viaceré články boli zverejnené v denníku Pravda, týždenníku Plus 7 dní a mesačníku Nota Bene)
 • vydanie 2 príručiek pre prácu s deťmi a mládežou – Lepší svet a Dobré správy, ktoré sú distribuované učiteľom do škôl a osobám zodpovedným za prácu s deťmi a mládežou
 • vyprodukovanie filmu Dostať šancu – sprievodná časť k materiálom pre prácu so širšou verejnosťou
 • spustenie a pravidelné aktualizovanie novej verzie špecializovanej webovej stránky www.svetbezchudoby.sk, zameranej Miléniové rozvojové ciele, projekty mimovládnych organizácií, ktoré s nimi súvisia, ale tiež na aktuálne medzinárodné otázky týkajúce sa rozvojovej spolupráce a rozvojových krajín
 • spolupráca s celoeurópskou sieťou mimovládnych rozvojových organizácií CONCORD na príprave výročnej správy Aid Watch, ktorá hodnotí plnenie záväzkov o zvyšovaní rozvojovej pomoci (8. miléniový cieľ) v rámci celej EÚ a v jednotlivých členských štátoch
 • 17. október, Medzinárodný deň boja proti chudobe – organizovanie Rozvojového dňa – Development Day s viacerými aktivitami zameranými na všetky cieľové skupiny projektu (politikov, médiá, mladých ľudí, mimovládne organizácie)
 • vydanie odbornej publikácie Sprievodca rozvojovou spoluprácou EÚ a zorganizovanie seminára pre členov Platformy MVRO, zameraného na vysvetlenie štruktúry rozvojovej pomoci EÚ a inštitúcie, ktoré sa na nej podieľajú
 • organizácia seminára pre členské organizácie o zlepšení komunikácie s médiami a vypracovanie príručky Ako zlepšiť komunikáciu s médiami

Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej komisie.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE