Projekty

Podpora efektívnej oficiálnej rozvojovej pomoci v rámci Vyšehradskej spolupráce

pridané: 1. marca 2001

O projekte

Tento projekt mobilizuje platformy mimovládnych organizácií krajín V4, aby spoločne zvyšovali povedomie medzi tvorcami politík Vyšehradskej skupiny, mimovládnymi organizáciami a médiami o podstatných atribútoch oficiálnej rozvojovej pomoci. Ďalej bude vytvárať odporúčania pre efektívnejšiu oficiálnu rozvojovú pomoc na úrovni V4 pred 4. High Level Forum (HLF-4) o efektívnosti pomoci. HLF-4 je organizované OECD/DAC a budú na ňom prijaté rozhodnutia ohľadom agendy globálneho rozvoja pre nadchádzajúce desaťročie. Projekt trvá od januára 2011 do decembra 2011.

Dôvody realizácie projektu
Efektívnosť oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) bude prioritou číslo 1 v rozvojovej spolupráci EÚ ako aj v OECD/DAC v roku 2011. Tento projekt je prvý svojho druhu a jeho cieľom je podporiť mechanizmy konzultácie medzi platformami členských krajín V4 a ich členskými organizáciami, ktorých je takmer 150. Pomôže to formulovať spoločnú pozíciu týkajúcu sa efektívnosti ODA a sprostredkuje pohľad týchto nových donorov do Bruselu počas poľského a maďarského predsedníctva v EÚ. Zároveň zvýši povedomie o rozvojovej pomoci medzi verejnosťou.

Cieľové skupiny a skupiny, ktoré budú benefitovať z projektu:

 • platformy rozvojových mimovládnych organizácií krajín V4
 • mimovládne organizácie krajín V4
 • politici
 • média
 • mládež
 • iné platformy

 

Partneri projektu:

 • České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS), Česká republika
 • Grupa Zagranica, Poľsko
 • Maďarská asociácia mimovládnych organizácií pre rozvojovú a humanitárnu pomoc (HAND), Maďarsko
 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií, Slovenská republika

 

Projekt je financovaný z prostriedkov Visegrad Fund.

Aktivity

Priebeh projektu:

 • Partnerské organizácie predstavia súčasnú situáciu oficiálnej rozvojovej pomoci v spoločnom V4 stanovisku, ktoré bude prezentované tvorcom politiky a médiám pri príležitosti 20. výročia V4.
 • Predstavitelia platforiem si budú budovať kapacity a koordinovať aktivity s mimovládnymi organizáciami v EÚ na dvojdňovom seminári týkajúcom sa efektívnosti ODA, ktorý bude spoluorganizovaný Európskou platformou CONCORD.
 • Partnerské organizácie pripravia národné správy o efektívnosti oficiálnej rozvojovej pomoci berúc do úvahy kľúčové medzinárodné záväzky a národné špecifiká.
 • Správy a spoločné odporúčania budú zosumarizované vo finálnom V4 stanovisku (policy paper), ktorý bude šírený v médiách a bude použitý v rámci spoločných advokačných aktivít (listy, stretnutia, okrúhle stoly) smerom k vládam členských krajín V4. Zároveň bude distribuovaný prostredníctvom nových médií, aby jeho kľúčové správy boli atraktívnym spôsobom prezentované verejnosti

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE