Projekty

Médiá pre rozvoj / Media4Dev (s podporou EÚ)

pridané: 2. januára 2015

Media4Development  / Médiá pre rozvoj

Trvanie projektu: január 2015 – december 2017

Špecifickým cieľom projektu je zapojiť národné médiá a tvorcov politík v členských štátoch Európskej únie do lepšieho informovania obyvateľov o vzájomnej globálnej závislosti a o výzvach rozvojového rámca po roku 2015.

Očakávané výsledky:
Novinári integrujú do svojho myslenia a pracovného procesu globálny pohľad.
Široká verejnosť v partnerských krajinách bude informovaná o Európskom roku rozvoja 2015.
Zvýši sa povedomie tvorcov politík o rozvojových problémoch, ktorým zároveň viac porozumejú.

Hlavné aktivity:
Tréningy a školenia pre novinárov a tvorcov dokumentov
Študijné cesty pre novinárov
Výroba a vysielanie dokumentov
Súťaž o najlepšiu fotografiu a písaný príbeh
Putovná výstava najlepších fotografií
Kampane na sociálnych sieťach
Organizovanie okrúhlych stolov

Aktuálne dianie môžete sledovať prostredníctvom projektového blogu.

Projektoví partneri:
MONDO, Estónsko
ERR (Estonian Public Broadcasting), Estónsko
Green Liberty, Lotyšsko
House of Europe, Litva
BAGG (British & Irish Agencies Afghanistan Group), Veľká Británia/Írsko
VIKES (Finnish foundation for Media and Development) Fínsko
Člověk v tísni, Česká republika

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE