Projekty

Letná škola Rozvojového vzdelávania 2007

pridané: 9. septembra 2009

Letná škola rozvojového vzdelávania 2007 26. 6. – 2. 7. 2007, Častá Papiernička, Slovensko

Medzinárodná Letná škola rozvojového vzdelávania (LŠRV) je interaktívny vzdelávací kurz pre ľudí, ktorí sa vo svojom profesionálnom živote prakticky stretávajú s rozvojovou pomocou a najmä vzdelávaním. LŠRV sa organizuje už od roku 1997 v jednej z krajín EÚ. V r. 2007 bola po prvý krát v histórii tohto podujatia organizovaná jednou z nových členských krajín EÚ.

Predstavitelia Európskej siete mimovládnych organizácií pre pomoc a rozvoj (CONCORD), ako aj projektu Výmena skúseností v oblasti rozvojového vzdelávania v Európe (DEEEP) vybrali ako hosťujúcu krajinu pre rok 2007 práve Slovensko. Slovenská Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (P MVRO) bola prizvaná k organizácii celého podujatia.
Letná škola je financovaná každoročne Európskou komisiou a kofinancovaná národnými zdrojmi určenými na rozvojovú pomoc – v prípade Slovenka Slovak Aid-om.
Rozvojová škola sa už tradične sústreďuje na rozvojové vzdelávanie, ktoré podporuje zapojenie sa všetkých ľudí do boja proti chudobe a nespravodlivým podmienkam rozvojových krajín a pokúša sa o zmenu prostredníctvom pozorovania ekonomických, sociálnych, environmentálnych a ľudských práv v národných a medzinárodných politikách.

Predošlé ročníky podujatia sa sústredili na jednu z hlavných cieľových skupín: politikov, rozhodovateľov, médiá, učiteľov a vzdelávateľov.
Rozvojová škola na Slovensku bola výnimočná tým, že sa snažila zapojiť do diskusie všetky vybrané cieľové skupiny v kontexte Miléniových rozvojových cieľov.
Nosnou témou podujatia bolo: „Dosiahnutie Miléniových rozvojových cieľov: úloha rozvojového vzdelávania“.

Dôvodom výberu tejto témy bol fakt, že v r. 2007 uplynul „polčas“ na splnenie ôsmych Miléniových rozvojových cieľov (Millennium Development Goals – MDGs), avšak za súčasného tempa ich napĺňania ne bude možné tieto ciele splniť do r. 2015, ako to bolo schválené na Miléniovom Summite v r. 2000. Práve preto bolo veľmi potrebné zapojiť do procesu širokú verejnosť, ako ja všetky cieľové skupiny.

Vďaka Letnej škole rozvojového vzdelávania sa vyše stovky predstaviteľov z rôzneho profesionálneho (predstavitelia mimovládneho sektora, médií, študentov, školiteľov, podnikateľského sektora..), ako aj geografického (krajiny EÚ, účastníci z „globálneho juhu“) prostredia mohli zúčastniť nielen procesu výmeny skúseností, ale aj vypracovať nové stratégie a metodológie, ktoré v globálnom merítku môžu aktívne napomôcť k naplneniu Miléniových rozvojových cieľov. Komunikačným jazykom podujatia bola angličtina.

Celú správu z Letnej školy rozvojového vzdelávania si môžete stiahnuť tu:
Summer_School_Report.doc

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE