Projekty

Koherentná Európa pre trvalo udržateľný rozvoj (SlovakAid projekt)

pridané: 1. mája 2018

Koherentná Európa pre trvalo udržateľný rozvoj: Podpora politík, ktoré prinesú zmenu. (Kofinancovanie EÚ projektu: Koherentná Európa pre trvalo udržateľný rozvoj (CE4SD): Projekt pre podporu politík, zameraných na trvalo udržateľný rozvoj, ktoré môžu viesť k zmene).

Doba trvania projektu: apríl 2018 – jún 2020

Realizované aktivity a výsledky: tri mapovania na národnej úrovni a jedno mapovanie na EÚ úrovni.

Mapovania boli uskutočnené na začiatku tohto projektu v roku 2018 v týchto oblastiach:

  1. Agenda 2030 ako celok
  2. SDG1
  3. SDG8
  4. SDG12 na SK a EÚ úrovni

V rámci tematickej priority SDG12 sme sa venovali hlavne výskumu koherencie politík pre udržateľný rozvoj na Slovensku, ako to vyplynulo zo zadania od konzorcia. Zistili sme, že v rámci implementácie Agendy 2030, MŽP SR vytvorilo dokument Akčný plán predchádzania odpadu na 5 rokov, čo veľmi vítame, no tento dokument vôbec nespomína a neberie do úvahy textilný odpad, ktorý je hneď druhým najväčším znečisťovateľom životného prostredia, nehovoriac o ľudskoprávnej rovine. V spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) sme pripravili štúdiu s názvom Textilný a odevný priemysel: Problémy a riešenia. Publikácia bola distribuovaná 27 členským organizáciám Ambrely, príslušným ministerstvám, Stálemu zastúpeniu SR pri Európskej komisii, médiám, firmám a expertom a tvorcom politík v slovenskom a európskom parlamente. Na stránke Ambrely a INCIENu je prístupná aj pre širokú verejnosť.

oblasti SDG1 sme sa venovali hlavne témam efektivity slovenskej ODA, zapájaniu podnikateľov do ODA, rámcovým kontraktom a plánu implementácie Agendy 2030 na Slovensku. Išlo najmä o advokačné aktivity spojené s témou zapojenia Eximbanky do rozvojovej spolupráce. 

Eximbanka a koherencia politík pre rozvoj: iniciovali sme participatívny proces, v rámci ktorého sme sa stretli s predstaviteľmi Eximbanky, MFSR, MZVEZ SR napr. : 03.09., 6.11., 12.12. (koordinačný výbor) a vydali sme tlačovú správu; pripomienkovali sme proces novelizácie Zákona o Eximbanke a Zákona o rozvojovej spolupráci, ktorý nebol dostatočne participatívny, a ku ktorému sme predstavili naše výhrady aj po obsahovej stránke

Stretnutie CONCORD HUB: Výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba sa zúčastnil stretnutia pracovnej skupiny PCSD v CONCORD. Cieľom bolo nastaviť SMART ukazovatele implementácie PCSD politík. 

Fair Trade raňajky s europoslancami: V rámci komplementárneho projektu sa výkonný tajomník zúčastnil aj raňajok s europoslancami k témam SDG12 a SDG1, ktoré organizovala Fair Trade International. Zároveň sa p. Kaba stretol aj so slovenskými europoslancami, ktorí sú súčasťou pracovným výborov ENVI a AGRI v Europarlamente. Dohodli sa na ďalšej spolupráci a podpore vo forme tvorbe materiálov.

V prvom roku sme pracovali na kampani No nekúp to,  ktorá sa týkala tematickej priority SDG12. Záujem, ktorý vyvolala u verejnosti, privátneho a štátneho sektora, slúži ako dôkaz, že na Slovensku existuje spoločenská objednávka na to, aby bol cieľ SDG12 a naša priorita – cirkulárna ekonomika, implementovaný a napĺňaný. Čísla z kampane slúžia ako podklad pri vytváraní expertných dokumentov a pri advokácii na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Podľa výsledkov zo sociálnych sietí, kampaň spolu zasiahla 1 milión ľudí a 73 000 ľudí si pozrelo kampaňové videá až do konca.  Spolu s našimi ambasádorkami (Celeste Buckingham, Veronika Cifrová Ostrihoňová) a partnerom INCIEN a Nadácia Pontis, sme kampaň odštartovali tlačovou konferenciou, na ktorej sme hovorili o dôležitosti koherencie politík v oblasti SDG12 – poukázali sme na environmentálny aj ľudskoprávny oblasť odevného priemyslu a aký vplyv má na ľudí, ktorí pre nás veci vyrábajú. Odporúčania odprezentovala Ivana Maleš z INCIEN. O boji proti chudobe vrámci SDG1 sme hovorili v spojitosti s témou spravodlivého obchodu Fair Trade, kde sme ako pozitívny príklad použili projekty Nadácie Integra pod značkou SlovakAid. Hovorili sme tak o tom, čo môže urobiť každý z nás, ale zároveň aj o potrebných zmenách v štátnej a verejnej správe. 

Projekt bol realizovaný zo zdrojov SR pod značkou SlovakAid.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE