Projekty

GENE Increase: Rozvoj programov globálneho vzdelávania na Slovensku (GENE projekt)

pridané: 7. júna 2018

GENE Increase: Rozvoj programov globálneho vzdelávania na Slovensku.

Trvanie projektu: január 2018 – november 2018

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie multidisciplinarity a inovatívnosti v globálnom vzdelávaní (GV) na Slovensku s ohľadom na regionálne príležitosti.

Špecifickým cieľom projektu je zlepšiť kvalitu a rozsah GV prostredníctvom zvýšenia a zefektívnenia spolupráce relevantných aktérov.

Hlavnými výsledkami projektu sú:

1. Štúdia mapujúca GV realizované prostredníctvom rôznych foriem neformálneho vzdelávania vo všetkých regiónoch Slovenska mimovládnymi organizáciami a ďalšími subjektami poskytujúcimi voľnočasové aktivity, cirkevnými organizáciami/inštitúciami, organizáciami zameranými na prácu so znevýhodnenými skupinami obyvateľov a menšinami, organizáciami/inštitúciami venujúcimi sa neformálnemu vzdelávaniu mládeže, politickými stranami, think-tankami, sociálnymi podnikmi a firmami aktívnymi v oblasti zodpovedného podnikania.

2. Štúdia mapujúca GV realizované v materských školách na Slovensku.

3. Zosieťovanie rozhodovateľov a aktérov GV na regionálnej a národnej úrovni.

 

Projekt financovaný organizáciou Global Education Network Europe (GENE) realizujeme od januára do novembra 2018 v spolupráci s členskými organizáciami ADRA, AINova, eRko-HKSD, FSEV UK a Nadáciou Pontis.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE