Projekty

Európsky rok rozvoja 2015 (SlovakAid projekt)

pridané: 22. januára 2015

Projekt: EYD / ERR: Európsky rok rozvoja 2015 – kampaň: Ži fér.

Trvanie projektu: september 2014 – december 2015

Cieľom projektu je:

a) informovať občanov EÚ o rozvojovej spolupráci EÚ a jej členských štátov s dôrazom na výsledky, ktoré EÚ v spolupráci s členskými štátmi dosiahla ako globálny aktér a ktoré bude naďalej dosahovať v súlade s najnovšími rokovaniami o všeobecnom rámci rozvoja na obdobie po roku 2015;

b) podporovať priamu angažovanosť, kritické myslenie a aktívny záujem občanov EÚ a zainteresovaných strán o rozvojovú spoluprácu, a to aj v rámci navrhovania a vykonávania politík v tejto oblasti;

c) zvyšovať informovanosť o prínosoch rozvojovej spolupráce EÚ nielen pre príjemcov rozvojovej pomoci Únie, ale aj pre občanov EÚ, a zabezpečiť širšie pochopenie súladu politík na podporu rozvoja a vybudovať u občanov v Európe a v rozvojových krajinách zmysel pre spoločnú zodpovednosť a solidaritu v meniacom sa a čoraz viac vzájomne prepojenom svete.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke projektu www.err2015.zifer.sk.

Projekt je financovaný z prostriedkov SR cez program SlovakAid.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE