Projekty

EU Presidency projekt Platformy MVRO (s podporou EÚ)

pridané: 5. mája 2016

EU Presidency project for the Slovak EU Presidency 2016.

Trvanie projektu: február 2016 – február 2017

V rámci roku 2016, v ktorom bude Slovensko predsedníckou krajinou Rady Európskej únie, realizuje Platforma MVRO a jej členské organizácie projekt „EU Presidency project for the Slovak EU Presidency 2016“.

Ciele predsedníckeho projektu Platformy MVRO sú nasledovné:

  • Posilniť politickú podporu kľúčových aktérov v rozvojovom sektore na Slovensku, pre plynulú a efektívnu implementáciu Cieľov udržateľného rozvoja na národnej úrovni, ako aj na úrovni Európskej únie a zabezpečiť dodržiavanie princípu PC(S)D – koherencie politík pre udržateľný rozvoj.
  • Prispieť k zvyšovaniu povedomia o globálnej prepojenosti a informovať o možnostiach pozitívne ovplyvňovať na život ľudí v globálnom Juhu cez využívanie praktík zodpovedného spotrebiteľského správania.

Projekt prebieha s podporou EÚ a SR cez SlovakAid.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE