Projekty

Budovanie kapacít rozvojových aktérov v kontexte Agendy 2030 (SlovakAid projekt)

pridané: 5. júna 2018

Doba trvania projektu: august 2017 – august 2018

Názov projektu: Budovanie kapacít rozvojových aktérov a zapájanie ďalších aktérov do rozvojovej spolupráce v kontexte medzinárodnej rozvojovej Agendy 2030.

Opis projektu / Naplnené ciele: Projekt umožnil mimovládnym rozvojovým organizáciám budovať svoje kapacity, vzdelávať svojich zamestnancov, prináša priestor pre spoluprácu a zdieľanie skúseností medzi organizáciami na Slovensku alebo na medzinárodnej úrovni.

Vďaka projektu mohla Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO) informovať o témach rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania širokú verejnosť, médiá, ako aj politikov, ktorí sú zodpovední za tvorbu rozvojovej politiky, vrátane politík súvisiacich s Cieľmi udržateľného rozvoja a Agendou 2030.

Projekt bol financovaný z prostriedkov SR pod značkou SlovakAid.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE