Článok

Pozvánka na EduGlobe webinár s partnerom z nórskej Univerzity INN

pridané: 19. novembra 2021

Budúci týždeň (presnejšie 24. novembra v čase od 9h do 12h) realizuje naša Ambrela webinár s názvom ‚Global education in perspective (EduGlobe webinar)‘, ktorý bude viesť zástupca nášho nórskeho partnera v rámci projektu ‚EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania‘. Webinár sa bude venovať nasledovným aspektom:

1. Globálne vzdelávanie (GV) v medzinárodnom kontexte a príklady dobrej praxe z Nórska, ako aj z iných krajín;

2. Spôsob definovania zámerov a indikátorov v rámci GV;

3. Hlavné body a prístupy, ktoré by mala národná stratégia GV obsahovať;

4. Procesná náväznosť stratégie GV;


Webinár je určený všetkým členom a členkám pracovných skupín Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – MINEDU (vrátane organizácií Ambrely), ktoré sa podieľajú na tvorbe novej Národnej stratégie globálneho vzdelávania (NS GV). Cieľom podujatia je obohatiť tento proces o nórske know-how a predstaviť členom a členkám náhľad na tvorbu stratégie z inej perspektívy.

Webinár bude viesť v anglickom jazyku Robert James Didhamriaditeľ Centra pre kolaboratívne učenie pre trvalo udržateľný rozvoj Univerzity INN (Inland Norway University of Applied Sciences). Univerzita INN a jej Centrum pre kolaboratívne učenie pre trvalo udržateľný rozvoj je naším strategickým partnerom v projekte EduGlobe a prispeje svojimi významnými skúsenosťami aj odbornými znalosťami pri vývine slovenskej národnej stratégie a smerníc pre vzdelávanie.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE