Článok

SR o transformatívnom vzdelávaní na HLPF – Politickom fóre OSN na vysokej úrovni k udržateľnému rozvoju

pridané: 8. júla 2021

Tohtoročné Politické fórum OSN na vysokej úrovni k udržateľnému rozvoju (HLPF) sa zameriava na spôsoby zotavenia sa z dosahov pandémie COVID-19 a možnosti využitia pandémie ako príležitosti dosiahnutia pokroku v implementácii cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) a budovania inkluzívnejších, odolnejších a zdravších spoločností.

Hneď počas prvého dňa HLPF 2021, dňa 6. júla, sa uskutočnilo sprievodné podujatie s názvom ‘The importance of SDG Target 4.7 for a just and sustainable future in post COVID era’ pod taktovkou SR.

Side event, spoluorganizovaný Stálou misiou SR pri OSN v New Yorku, Stálou delegáciou SR pri UNESCO v Paríži, našou Ambrelou v rámci siete Bridge 47 a ďalšími partnermi (UNESCO, ICAE, UIL a Ban Ki-moon Centre for Global Citizens), sa zameral na úlohu cieľa udržateľného rozvoja č. 4.7 a transformatívneho vzdelávania v post-Covid ére. Panelovú diskusiu sledovalo 117 účastníkov a účastníčok z celého sveta a za SR na ňom vystúpili aj štátny tajomník MŠVVŠ SR: Ľudovít Paulis a za SD SR pri UNESCO v Paríži: Anna Plassat Muriňová.

Transformatívne vzdelávanie, zachytené v SDG cieli 4.7, je celoživotným vzdelávaním, ktoré vybavuje ľudí vedomosťami a zručnosťami, potrebnými na podporu udržateľného rozvoja, dodržiavania ľudských práv a ocenenia kultúrnej rozmanitosti. Štátny tajomník ministerstva školstva SR, Ľudovít Paulis, v úvodnej reči zdôraznil dôležitú úlohu vzdelávania pri riešení súčasných a budúcich výziev: „Všetci vieme, že vzdelávanie je najsilnejšou investíciou do budúcnosti, ktorú môžeme spraviť. Som hlboko presvedčený o sile vzdelávania pri riešení budúcich výziev. Bez globálneho a transformatívneho vzdelávania (ktoré navrhuje a zahŕňa SDG Target 4.7), nedôjde k globálnemu zotaveniu sa z pandémie.“

Panelisti a panelistky sa snažili nájsť odpovede na otázky: Aké kapacity, zručnosti a vedomosti budeme potrebovať na vstup do neistej budúcnosti, poznačenej pandémiou COVID-19 a Akú úlohu môže zohrať transformatívne vzdelávanie pri príprave na éru po COVIDe? Pani Anna Plassat Muriňová, veľvyslankyňa SR pri UNSECO v Paríži, ponúkla členským štátom istú perspektívu – s odvolaním sa na globálnu koalíciu a iniciatívu Futures of Education z dielne UNESCO – ako príklad toho, ako by SDG cieľ 4 a transformatívne vzdelávanie mohlo posilniť našu reakciu na pandémiu a zotavovanie sa po nej.

Toto výborne zorganizované medzinárodné podujatie je tiež úspechom advokačných aktivít Pracovnej skupiny Ambrely pre oblasť globálneho vzdelávania, ktorú vedia náš kolega Jakub Žaludko. Rozsiahly report z tohto side eventu si môžete aj v angličtine prečítať – na webe siete Bridge 47 tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE