Článok

Prihláste sa na Cestu transformatívneho vzdelávania realizovanú v rámci siete Bridge 47!

pridané: 15. júna 2018

Chcete, aby vaše vzdelávacie aktivity boli viac transformatívne?

Chcete sa vo vzdelávaní viac zemariavať na emancipáciu a posilnenie postavenia vašich žiakov a žiačiek v spoločnosti?

Ak boli vaše odpovede na tieto dve otázky ÁNO, tak neváhajte a prihláste sa na Cestu transformatívneho vzdelávania, ktorá sa metódami ransformatívneho vzdelávania snaží riešiť hlavné príčiny globálnych kríz.

Cesta transoformatívneho vzdelávania je vzdelávací kurz prispôsobený pracovníkom organizácií občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti globálneho vzdelávania a vzdelávania ku globálnemu občianstvu. Kurz je otvorený aj aktivistom a ďalším change-makerom, ktorí pracujú a chápu vzdelávanie ako kľúčový nástroj potrebných na dosiahnutie spoločenských zmien.

Cesta transformatívneho vzdelávania je otvorená všetkým, ktorí majú záujem zdieľať svoje vzdelávacie skúsenosti a teoretické vedomosti a vytvárať spolu s koordinátormi kurzu atmosféru vzájomného učenia sa. Po absolvovaní tohto vzdelávacieho kurzu budú mať všetci participanti všeobecnú schopnosť aplikovať princípy Vzdelávania ku globálnemu občianstvu vo svojej vzdelávacej praxi ich organizácií.

Kurz pozostáva z troch workshopov, pravidelných webinárov, online mentoringu, výskumnej spolupráce a množstva experimentácie. Plánovaný začiatok kurzu je v októbri 2018 a koniec v máji 2019. Ak vás ponuka kurzu zaujala, svoju prihlášku nám môžete zaslať do 26. Júna 2018. Všetkých záujemcov a žiadateľov budeme ohľadom stavu ich žiadosti spätne kontaktovať v prvom júlovom týždni. Vybraní účastníci budú taktiež vyzvaní na zaplatenie účastníckeho poplatku.

ormulár prihlášky nájdete tu.

Viac podrobností o kurze a jeho detailnom programe nájdete v dokumente na stiahnutie n akonci tejto správy.

Pre viac informácií kontaktujte:
Jakub Žaludko, národný koordinátor Bridge 47, jakub.zaludko@bridge47.org, 0908 652 251 (v Slovenčine)
Timo Holthoff, Coordinator of the Journey, timo.holthoff@bridge47.org, +49 511 10555 476 (in English)

Bridge 47, je projekt založený na budovaní globálneho občianstva, ktorý spoločne vytvorilo a realizuje 16 európskych a medzinárodných organizácií. Hlavnou náplňou projektu je zmobilizovať a posilniť celosvetovú občiansku spoločnosť, ktorá bude prispievať k dosiahnutiu spravodlivosti a odstráneniu chudoby prostredníctvom vzdelávania v oblasti globálneho občianstva.

Bridge 47_Transformative Learning Journey 2018-19_Call for Participants

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE