Článok

Ako slovenské humanitárne a rozvojové projekty pomáhajú obetiam nútenej migrácie vo svete (Pozvánka na diskusiu)

pridané: 7. februára 2021

Zaujíma vás, aké aktivity vykonávajú členské organizácie Ambrely v organizácie v nízkopríjmových krajinách, zasiahnutých humanitárnou krízou a ovplyvnených nútenou migráciou? Ako možno humanitárnym projektom napomôcť vzdelávaniu sýrskych detí v Libanone? Ako môže slovenská kolednícka akcia Dobrá novina zlepšovať životné podmienky núdznych v druhom najchudobnejšom regióne Ugandy? A ako pomôcť obyvateľstvu Etiópie, ktoré musí utekať do susedného Sudánu pre prebiehajúci vojenský konflikt v tigrajskej oblasti? Ako rieši Moldavsko (s pomocou SlovakAid) posilnenie zamestnateľnosti mladých ako prevenciu pred odlivom mozgov do EÚ? A čo s tým všetkým môže mať video o netolerancii v slovenskom futbale?

Pripojte sa vo štvrtok (11. februára od 18:00 do 19:00) z pohodlia vašich domovov a pozrite si cez Facebook online diskusiuAmbrely s názvom ‚Ako slovenské humanitárne a rozvojové projekty pomáhajú obetiam nútenej migrácie vo svete’. Dozviete sa viac o aktivitách našich členských organizácií v nízkopríjmových krajinách, zasiahnutých humanitárnou krízou a ovplyvnených nútenou migráciou.

Na otázky moderátorky Frédérique Halászovej budú odpovedať tieto hostky a hostia:

1. Viola Ternényová – projektová manažérka v Človek v ohrození;

2. Jozef Magda – projektový manažér v eRko (kolednícka akcia Dobrá novina);

3. Ivana Čorbová – projektová manažérka v Nadácia Integra;

4. Maroš Kramár – rozvojový diplomat v Moldavsku (Veľvyslanectvo SR v Kišiňove, SlovakAid);

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook kanály: našej Ambrely, časopisu .týždeň, portálu Prohuman, organizácie Človek v ohrození a donora SlovakAid. Aktívne sa môžete do diskusie zapojiť aj svojimi otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #FOMSR2. Viac info vo Facebook evente tu.

Predstavenie hostí a hostiek diskusie

Ivana Čorbová je absolvovala štúdium práva na Univerzite Komenského v Bratislave, ale k práci v oblasti práva sa doteraz nedostala. Počas vysokoškolského štúdia vycestovala ako medzinárodná dobrovoľníčka do Zambie a Indie. Táto skúsenosť ju po návrate na Slovensko motivovala k rozhodnutiu pracovať v charitatívnej organizácii alebo v neziskovom sektore, kde jednoducho videla vyšší zmysel. Jej práca je pre ňu poslaním. Práve preto už štyri roky pracuje ako projektová manažérka v Nadácii Integra, kde sa venuje primárne projektom humanitárnej pomoci a riešeniam dôsledkov zmeny klímy v Subsaharskej Afrike. Venuje sa tiež medzinárodnému dobrovoľníctvu a koordinácii vyslaní mladých ľudí do zahraničia.

Jozef Magda v organizácii eRko pracuje od júla 2015, no dobrovoľnícky je s ňou spätý od detstva. Ako projektový manažér momentálne zodpovedá za projekty, podporované koledníckou akciou Dobrá novina, a to v Ugande a Južnom Sudáne. Okrem toho koordinuje program Dobrovoľníci pre Afriku, ktorý od roku 2002 vyslal do vybraných afrických krajín zo Slovenska už sedemdesiatsedem medzinárodných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Vyštudoval hospodársku diplomaciu a medzinárodné ekonomické vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave a počas svojho pôsobenia v oblasti medzinárodného rozvoja navštívil Keňu, Ugandu, Južný Sudán aj Afganistan.

Viola Ternényová je projektovou manažérkou v organizácii Človek v ohrození (ČvO), kde má na starosti humanitárne projekty na Ukrajine a v Libanone. V Libanone tiež pôsobila ako terénna pracovníčka ČvO v rámci projektu vzdelávania sýrskych detí a mládeže. Vyštudovala medzinárodné rozvojové štúdiá vo Viedni, pracovala na kampaniach Lekárov bez hraníc v Rakúsku a pôsobila tiež na vlastnú päsť ako dobrovoľníčka pomoci utečencom a utečenkám na Balkáne. Dlhodobo sa venuje arabskému jazyku a aktuálnym spoločenským témam. Jej veľkým želaním je stabilný a prosperujúci vzťah medzi EÚ a krajinami na pobreží Stredozemného mora, ktorý by prispel k zlepšeniu životných podmienok ich obyvateľstva. 

Maroš Kramár je rozvojovým diplomatom na Zastupiteľskom úrade SR v Kišiňove, kde je „predĺženou rukou“ Slovenskej agentúry pre medzinárodnú spoluprácu (SAMRS) pri realizácií a monitorovaní projektov Oficiálnej rozvojovej spolupráce SR v Moldavskej republike. Vyštudoval politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a pred vyslaním pracoval ako finančný a projektový manažér v SAMRS – v oblasti globálneho vzdelávania a budovania kapacít slovenských rozvojových mimovládok. Bol súčasťou programu Nexteria Leadership Academy a v minulosti sa venoval dobrovoľníckym aktivitám (Namaľuj ciTy!, Bratislava očami detí a mládeže, Škola ide na Slovan). Takmer desať rokov aktívne pôsobil ako futbalový rozhodca.

O organizátorovi diskusie a realizátorovi projektu – Ambrele

Tento týždeň Platforma rozvojových organizácií – Ambrela pokračuje v kampani Tváre migrácie, realizovanej súbežne v siedmich krajinách EÚ, a to zverejnením druhého videa ‚Tolerancia je fair-play’ o rasizme vo futbale. Samotní protagonisti z videa pochádzajú zo Západného Balkánu, Latinskej Ameriky aj Subsaharskej Afriky. Na Slovensku našli svoj druhý domov a pracovné uplatnenie, avšak zaujímajú sa o to, ako sa darí ich blízkym v konkrétnych nízkopríjmových krajinách. A práve cez konkrétne životné príbehy sa snaží kampaň Tváre migrácie ako súčasť projektu Globálne ciele a migrácia rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o dôvodoch a spôsoboch migrácie optikou medzinárodného rozvoja. Druhá diskusia k téme humanitárnych a rozvojových aktivít členov Ambrely v nízkopríjmových krajinách, ovplyvnených migráciou a utečenectvom, sa uskutoční už tento štvrtok a jej realizácia je podporená zo zdrojov EÚ cez program DEAR a SlovakAid.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 28 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od roku 2019 realizuje spolu so šiestimi európskymi partnermi projekt Globálne ciele a migrácia, podporený EÚ z programu DEAR. Kampaň ‘Tváre migrácie‘ je jedným z výstupov tohto projektu. Jej cieľom je zvyšovať povedomie o rôznorodosti, tolerancii a spolunažívaní ľudí z odlišných kultúr cez konkrétne životné príbehy a pozrieť sa na tému migrácie cez prizmu Globálnych cieľov. Práve spomínané videá a online diskusie sú súčasťou tejto kampane. Výroba videí bola podporená zo zdrojov SlovakAid. Viac na: www.ambrela.org a www.tvaremigracie.sk

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE