Článok

Pozrite si online diskusiu o globálnom občianstve

pridané: 25. januára 2021

Pandémia koronavírusu nás v roku 2020 prepojila s urgenciou, s akou nás nespojila ani hrozba klimatickej krízy. Bez ohľadu na to, či sa nachádzame na Slovensku, na ostrove v Tichomorí alebo na severe amerického kontinentu, pandémia sa dotkla nás všetkých a zasiahla do našich životov. Pre boj proti nej sa spojili vedci a odborníci z celého sveta a svet sa odrazu zdal byť ešte viac prepojený ako predtým. Pandémia však nie je ani zďaleka to jediné, čo nás spája s ľuďmi z opačnej strany zemegule. Klimatická kríza, migrácia, či otázniky technologického pokroku, to všetko sú výzvy, ktoré sa týkajú celého sveta. V teórii sme totiž všetci obyvateľmi jedného sveta a teda aj globálni občania. Ako je to ale v realite? Čo to znamená byť globálnym občanom, aké z toho vyplývajú výhody a zodpovednosti, a sú pre všetkých rovnaké? Má človek na úteku rovnaké globálne uznávané práva ako Európan? A spájajú nás iba globálne problémy?

Počas diskusie s názvom ‚Globálne občianstvo: realita alebo fikcia?‘ 28. januára o 18ej sa pozrieme na:
• globálne občiastvo v teórii a v praxi,
• globálne príležitosti,
• globálne problémy,
• etiku globálneho spolunažívania a zodpovednosť nás všetkých,
• obavy z globalizmu,
• ale aj mediálny pohľad na globálne dianie a jednotlivcov v ňom.

O tomto všetkom budeme diskutovať s:
• Petrom Ivaničom, odborníkom na globálne súvislosti a trvalo udržateľný rozvoj, Človek v ohrození;
• Tomášom Profantom, výskumným pracovníkom a pedagógom, Ústav mezinárodních vztahů, Praha a Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava;
• Janou Čavojskou, freelance reportérkou a fotografkou.

Diskusia bude naživo vysielaná na FB stránke Ambrely tu.  Počas diskusie budete môcť klásť otázky prostredníctvom aplikácie sli.do (kód: #GORF) Diskusiu moderuje Frédérique Halászová. Fb event tu.

Realizáciu diskusie Ambrely podporila Európska únia v rámci projektu Bridge 47 a SlovakAid v rámci projektu Budovanie kapacít aktérov občianskej spoločnosti.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE