Článok

Po prvej Komunikačnej skupine Ambrely a webinári s fact-checkerom

pridané: 28. októbra 2023

Prebieha Globálny týždeň mediálnej a informačnej gramotnosti (Global MIL week). Aj pri tejto príležitosti sme pozvali zástupkyne a zástupcov našich organizácií na historicky prvé online stretnutie Komunikačnej Pracovnej skupiny Ambrely (PS Kom) a v rámci nej aj na ‚Komunikačný webinár pre občianske organizácie: od reportáží k fact-checkingu‘ (v piatok 27. októbra od 10:00 do 11:00 hod.). Hosťom webinára bol dlhoročný spolupracovník platformy Ambrela a výborný novinár – Matúš Krčmárik (SME, Agentúra AFP), ktorý prítomným poodhalil výzvy svojej aktuálnej práce overovania faktov na sociálnych sieťach.

Podelil sa tiež o skúsenosti a tipy z písania reportáží z nízkopríjmových krajín. Jeho prácu možno sledovať na: www.fakty.afp.com. Stihli sme spromovať aj našu blížiacu sa konferenciu Ambrela development forum (ADF). Podujatie bolo realizované s podporou SR cez SlovakAid a kofinancované EÚ v rámci programu Stronger Roots. Nasledujúce stretnutie PS Kom prebehne v decembri. Viac o našej práci na: www.ambrela.org.

„Projekt bol podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava v rámci Programu Stronger Roots for Civil Society. Cieľom programu je zvýšiť rezilienciu organizácií občianskej spoločnosti a ich spolupracujúcich organizácií, posilniť ich sociálny kapitál a začleniť ich do komunít a spoločenstiev, v ktorých realizujú svoje činnosti. Projekt je financovaný Európskou úniou z Programu Občianstvo, rovnosť, práva a hodnoty. Prezentovaný obsah a názory vyjadrujú stanovisko autora/autorov a nemusia sa zhodovať s názorom Európskej únie alebo Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava. Ani Európska únia, ani Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava za ne nenesú zodpovednosť.“

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE