Článok

Na workshop o zhodnotení 20 rokov ODA SR

pridané: 15. novembra 2023

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave vás pozýva na workshop s názvom Zhodnotenie dvoch dekád poskytovania slovenskej rozvojovej pomoci a jej budúcnosť‚, ktorý sa bude konať v posluchárni B1.04 EUBA vo štvrtok 16. novembra od 13:30 do 15:30. Pozvanie na podujatie prijali hostia z MZVaEZ SR, Slovenskej Agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), ale aj našej Platformy rozvojových organizácií – Ambrela a našej členskej organizácie Človek v ohrození.

Tím platformy Ambrela sa workshopu zúčastňuje s podporou SlovakAid a GENE v rámci Týždňa globálneho vzdelávania (GEW), ktorý sa koná v dňoch 13. až 19. novembra po celej Európe a zahŕňa aktivity, týkajúce sa globálneho vzdelávania, výchovy ku globálnemu občianstvu, Globálnych cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) a spoluzodpovednosti nás všetkých za ich dosiahnutie. 

Viac o workshope na pôde EUBA tu. Viac o zhodnotení dvoch dekád poskytovania slovenskej rozvojovej pomoci (ODA) SR a jej budúcnosti možno nájsť v publikácii z dielne EUBA tu..

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE