Článok

Na Komunikačný webinár pre občianske organizácie: od reportáží k fact-checkingu

pridané: 19. októbra 2023

Čoskoro ssa zapojíme do Globálneho týždňa mediálnej a informačnej gramotnosti. Aj pri tejto príležitosti pozývame zástupkyne a zástupcov slovenských občianskych organizácií na online podujatie ‚Komunikačný webinár pre občianske organizácie: od reportáží k fact-checkingu‘, ktoré sa uskutoční v piatok 27. októbra od 10:00 do 11:00 hod. Hosťom webinára bude dlhoročný spolupracovník platformy Ambrela a výborný novinár – Matúš Krčmárik.

Matúš Krčmárik viac ako dekádu pracoval ako redaktor v zahranično-politickej redakcii denníka SME. Od júla pôsobí ako certifikovaný fact-checker pre Agentúru AFP na Slovensku. Hosť zapojeným účastníčkam a účastníkom, ktorí sa vo svojich mimovládnych organizáciách venujú primárne PR, práci s médiami, vedeniu kampaní, manažovaniu sociálnych sietí či vzdelávacích projektovozrejmí svoju aktuálnu úlohu overovania faktov a označovania správ na sociálnych sieťach ako nepravdivé. Zároveň sa poohliadne za obdobím, keď ako reportér prinášal reportáže z nízkopríjmových krajín, kde organizácie Ambrely pôsobia. Ponúkne aj cenné rady a prístupy k písaniu tlačových správ o aktuálnych charitatívnych kampaniach či humanitárnych zbierkach. 

Ak máte záujem o účasť na tomto online vzdelávacom podujatí – komunikačnom webinári z dielne Ambrely, prihláste sa e-mailom na: media@ambrela.org. Deň pred podujatím vám bude zaslaný link na Zoom event. Komunikačný webinár prebieha s podporou SR cez SlovakAid a EÚ cez Stronger Roots.

Projekt je podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava v rámci Programu Stronger Roots for Civil Society. Cieľom programu je zvýšiť rezilienciu organizácií občianskej spoločnosti a ich spolupracujúcich organizácií, posilniť ich sociálny kapitál a začleniť ich do komunít a spoločenstiev, v ktorých realizujú svoje činnosti. Projekt je financovaný Európskou úniou z Programu Občianstvo, rovnosť, práva a hodnoty. Prezentovaný obsah a názory vyjadrujú stanovisko autora/autorov a nemusia sa zhodovať s názorom Európskej únie alebo Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava. Ani Európska únia, ani Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava za ne nenesú zodpovednosť.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE