Článok

Na Európsky kongres ku Globálnemu vzdelávaniu do roku 2030

pridané: 2. novembra 2022

Koniec roka sa bude niesť v znamení výnimočných udalostí v oblasti globálneho vzdelávania (GV). Jednou z nich bude blížiaca sa dvojdňová konferencia v Dubline (3.-4. novembra 2022), ktorou vyvrcholí takmer ročný proces kreovania GENE deklarácie pre Globálne vzdelávanie. Na jej tvorbe sa okrem zástupcov a zástupkýň občianskej spoločnosti (vrátane slovenskej platformy Ambrela) zúčastnili aj tvorcovia politík z ministerstiev a agentúr z celej Európy, ďalej regionálne samosprávy, medzinárodné organizácie, akademická obec a ďalší experti, expertky.

Oficiálne prijatie GENE deklarácie na Dublinskom hrade, na ktorom nebudú chýbať ani zástupcovia a zástupkyne zo SR (vrátane Ambrely a ministerstva školstva), je zároveň symbolickým momentom aj pre Slovensko. Posledné pripomienkovacie štádium tvorby Národnej stratégie globálneho vzdelávania (NS GV) SR je totiž v plnom prúde a samotné prijatie stratégie sa očakáva v nasledujúcich mesiacoch. Tím Ambrely bol súčasťou tohto procesu vďaka projektu EduGlobe – Cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania (NS GV) SR s podporou ACF – Slovakia.

Naštartované procesy na národnej a európskej úrovni tak znamenajú veľkú príležitosť pre definovanie a realizovanie dlhodobej vízie so širšou a intenzívnejšou politickou podporou pre globálne vzdelávanie v SR i celej EÚ. Viac info o novembrovom podujatí i samotnom procese GENE deklarácie nájdete na stránke GENE tu.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE