Článok

Medzinárodné kolokvium o globálnom vzdelávaní úspešne za nami

pridané: 7. decembra 2022

Koncom novembra (v dňoch 29 a 30. 11. 2022) sa vo Svätom Jure uskutočnilo ‘Medzinárodné odborné kolokvium o globálnom vzdelávaní’ z dielne ministerstiev školstva a zahraničia. Bolo určené expertom a expertkám na (globálne) vzdelávanie z vládneho a mimovládneho sektora. Spoluorganizovala ho aj naša Ambrela v rámci projektu ‘EduGlobe – Cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania SR’ s podporou Active Citizens Fund – Slovakia.

Pred prijatím Národnej stratégie globálneho vzdelávania

Kolokvium sa konalo v súvislosti s prijatím novej Európskej deklarácie o globálnom vzdelávaní do roku 2050 a v súvislosti s predložením novej Národnej stratégie globálneho vzdelávania (NS GV) pre Slovenskú republiku. Počas kolokvia sa uskutočnila prvá moderovaná diskusia k príprave akčného plánu k Národnej stratégii globálneho vzdelávania SR. Výstupy z kolokvia budú spracované v najbližších týždňoch a v novom roku sa bude naplno pokračovať v rámci pracovnej skupiny na vypracovaní akčného plánu.

Štátna tajomníčka MZVaEZ SR, Ingrid Brocková, pripomenula, že „prijatím NS GV nemôže naše úsilie skončiť. Je potrebné konkrétne opatrenia aj implementovať, aby sme mohli dosiahnuť ciele, ktoré verejnosť očakáva.“ Slovenský diplomat, Ján Kubiš, zdôraznil, že práve vzdelávaním, výchovou, využívaním všetkých dostupných zdrojov a argumentovaním možno pôsobiť proti dezinformačnej scéne: „Nie je možné obmedzovať prístup k informáciám a myslieť si, že tým ovplyvníme mienku ľudí. Je potrebné veci vysvetľovať, vyvracať a pôsobiť pomocou faktov. Musíme sa snažiť pochopiť, prečo tá druhá strana má také názory, aké má, a následne argumentovať.“ A aj to je výzvou pre súčasné (nielen globálne) vzdelávanie na Slovensku.

Špeciálny hosť kolokvia z Nórska vďaka projektu EduGlobe

Špeciálnym hosťom novembrového kolokvia o GV bol aj nórsky expert na globálne vzdelávanie a partner Ambrely v projekte EduGlobe – Dr. Robert J. Didham – riaditeľ Centra pre kolaboratívne učenie pre trvalo udržateľný rozvoj Univerzity INN (Inland Norway University of Applied Sciences). Ten v panelovej diskusii pripomenul, že „musíme dať študentom pocítiť, že môžu byť súčasťou zmeny. Zároveň im treba ukázať, ako sa môžu podieľať na dosahovaní trvalo udržateľných cieľov (SDGs).“ Zdôraznil, že „nepotrebujeme do vzdelávania pridávať nové témy, ale musíme ich učiť komplexnejšie.“

Dr. Didham v utorok viedol workshop na tému: ‚Výmena dobrej praxe zástupcov jednotlivých pozvaných škôl a MVO v problematike trvalo udržateľného rozvoja v kontexte globálneho vzdelávania, vrátane cieľa 4.7. Agendy 2030‘. V stredu (druhý deň kolokvia) pre prítomných viedol tiež workshop na tému ‚Vytváranie medzirezortných synergií‘. 

Dôležitá súčasť kolokvia bolo nielen sieťovanie a advokovanie v oblasti GV, ale aj budovanie kapacít a vymieňanie skúseností zo zahraničia. Prítomní hodnotili podujatie ako úspešné, dobre zorganizované a veľmi prínosné.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Text: tím Ambrela.org, Foto: Nikola Kováčová

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE