Článok

Expertné stretnutie v oblasti globálneho vzdelávania pod záštitou North-South Centre Rady Európy

pridané: 25. marca 2021

V strede marca slovenská platforma Ambrela pod záštitou North-South Centre Rady Európy zorganizovala expertné stretnutie v oblasti globálneho vzdelávania. Okrem partnerov z krajín V4, sa ho zúčastnila aj početná slovenská delegácia. Nechýbali zástupkyne rezortu školstva / MŠVVaŠ SR, reyortu diplomacie / MZVaEZ SR, donora SlovakAid, siete GENE. Ďalej sa stretnutia zúčastnili aj zástupcovia a zástupkyne akademickej obce, členských organizácií Ambrely, pričom nemožno opomenúť manažéra pre globálne vzdelávanie Ambrely, Jakuba Žaludka, ktorý do diskusie významne prispel a o stretnutí aj informoval.

Stretnutie sme využili na výmenu aktuálnych informácií o príprave Národnej stratégie globálneho vzdelávania v SR, ako ja na plánovanie ďalšej práce v tejto oblasti. V rámci tohto expertného stretnutia vystúpili aj dvaja vzácni diskutujúci – naši blízki kolegovia, presnejšie kolega a kolegyňa – Rilli Lappalainene zo siete Bridge 47 / platformy CONCORD a Ditta Trindade Dolejšiová zo siete GENE.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE