Článok

Diskusia o dobrovoľníckych vyslaniach v (post-)covid ére z pohľadu vysielajúcich a hostiteľských organizácií

pridané: 22. januára 2021

Zaujíma vás, ako vyzerá manažment dobrovoľníctva a dobrovoľnícke misie v nízkopríjmových krajinách z perspektívy vysielajúcich a hostiteľských organizácií? Ako by mali tieto organizácie podporovať a motivovať medzinárodných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky pred vyslaním, počas neho a tiež po návrate? A ako ich prácu ovplyvnila pandémia Covid-19? Pozrite si v stredu – 27. januára o 10ej online panelovú diskusiu s názvom ‚Dobrovoľnícke vyslania v (post)covidovej ére: Súčasné a budúce výzvy pre vysielajúce a hostiteľské organizácie’. Z rozprávania šiestich hostí a hostiek, zastupujúcich vysielajúce organizácie z Estónska a Francúzska, ako aj hostiteľské organizácie z Albánska, Indie, Kene a Maroka, lepšie porozumiete ich úlohe v projektovom cycle dobrovoľníckych vyslaní, a to najmä v rámci iniciatívy EU Aid Volunteers.

Za vysielajúce organizácie vystúpi: Elena Popescu z francúzskej Association ADICE, ktorá za pätnásť rokov fungovania umožnila už 2 604 ľuďom absolvovať projekt medzinárodnej mobility do 75 krajín. Ďalšou hostkou okrúhleho stola v angličtine bude Ingird Varov z MTU Mondo, ktorá bola prvou humanitárnou organizáciou v Estónsku, pričom sa sektorovo zameriava na sektory zdravie a vzdelávanie v krajinách Globálneho Juhu.

Za hostiteľské organizácie vystúpi: Mahmoud Allioua, prezident Association Isaaf Jerada z Maroka, ktorej aktivity sa zamieriavajú na sociálneho rozvoj miestneho obyvateľstva. Z ďalekej Kene sa do diskusie pripojí Esther Naliaka Mumia, riaditeľka Western Focus Community Organisation (WEFOCO), ktorá sa sústreďuje na prácu so sirotami, rodinami  zasiahnutými HIV/AIDS a generovanie príjmu pre ľudí v núdzi. Za organizáciu ADRA Albánsko vystúpi Kristi Qendro, ktorá zasahovala v mnohých krízových situáciách, ako: obnova obcí po záplavách, zemestrasení, kosovskej utečeneckej kríze alebo v v rámci súčasnej pandémie. Pripojí sa tiež Dillip Pattanaik, výkonný riaditeľ Orissa State Volunteers and Social Workers Association (OSVSWA), ktorá je ako jediná indická organizácia súčasťou EU Aid Volunteers iniciatívy už 5 rokov, pričom sa zameriava na projekty bezpečnej vody a sanitácie, i reakcie na klimatické zmeny a vzdelávanie mládeže.

Moderátorkou bude: Boba Markovič Baluchová, ktorá pracuje ako komunikačná manažérka Ambrely – slovenskej platformy rozvojových organizácií. Podujatie organizujú tri humanitárne a rozvojové organizácie: ADRA Slovensko, ADICE – Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et Européennes a MTÜ Mondo v rámci projektov HVA – Humanitarian Volunteers in Action a SUDHAV 3 – Sustainable Development through Humanitarian Aid Volunteers 3. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej Komisie pod hlavičkou programu EU Aid Volunteers. Diskusia bude vedená cez Zoom. Registrácia je otvorená do 26. januára tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE