Článok

Diskusia o budúcnosti (globálneho) vzdelávania na Slovensku

pridané: 8. januára 2021

Vzdelávanie bolo dlho vnímané ako „nalievanie“ vedomostí do hláv detí a mladých ľudí. Zoznamy rokov, mien a udalostí, ktoré ešte aj dnes zapĺňajú hlavy pred každou skúškou či písomkou, a potom z nich zase vyprchajú, by však nemali byť jediným základom a podstatou vzdelávania. 

Nakoľko vzdelávanie pripravuje deti na život po škole? Vedia samé uvažovať a spájať si udalosti? Rozumejú historickým následnostiam, fungovaniu spoločnosti a prepojenosti dnešného sveta? A aký je vlastne rozdiel medzi frontálnym vyučovaním, či memorovaním, a hodnotovým vzdelávaním? Aj o tom budeme diskutovať s odborníčkami, ktoré sa globálnemu vzdelávaniu dlhodobo venujú v rôznych organizáciách a náhľadoch. 

Hostkami online diskusie našej Ambrely (v rámci partnerstva s projektom Bridge 47 a časopisom .týždeň) – 13. januára od 18ej – o budúcnosti globálneho vzdelávania v SR budú: Lenka Putalová (metodička globálneho vzdelávania v Človek v ohrození); Zuzana Labašová (psychologička a lektorka globálneho vzdelávania v CEEV Živica); a Ditta Trindade Dolejšiová (odborníčka na globálne vzdelávanie v GENE – Global Education Network Europe). Diskusia bude naživo vysielaná na FB stránke Ambrely.

Prvou hostkou našej stredajšej online diskusie o budúcnosti globálneho vzdelávania (GV) v SR bude Zuzana Labašová (psychologička a lektorka globálneho vzdelávania v našej členskej organizácii: CEEV Živica). Zuzana vyrastala v Bratislave a na malom ostrove Gozo. Vyštudovala psychológiu na FiF UK a Hunter College, CUNY, New York. V CEEV Živica pracuje od roku 2007. Lektoruje na témy globálneho vzdelávania a kritického myslenia, bola súčasťou tímu v programe Zelená Škola a momentálne vedie program Komenského inštitút, ktorý ponúka vzdelávanie pre pedagógov.

Druhou hostkou našej stredajšej online diskusie o budúcnosti globálneho vzdelávania (GV) v SR bude Lenka Putalová z našej členskej organizácie Človek v ohrození. Lenka je metodičkou globálneho vzdelávania v ČvO. Vyštudovala Medzinárodné rozvojové štúdiá a učiteľstvo geografie na Univerzite Palackého v Olomouci. Dlho sa venovala neformálnemu vzdelávaniu a dobrovoľníctvu, lektorovaniu vzdelávacích programov pre materské, základné a stredné školy. V Človeku v ohrození vytvorila spolu s učiteľmi a učiteľkami z praxe metodické príručky do predmetov slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, geografia a matematika.

Treťou hostkou našej diskusie o budúcnosti globálneho vzdelávania (GV) v SR bude Ditta Trindade Dolejšiová – špecialistka v oblasti globálneho vzdelávania a mládeže, pôsobiaca v GENE – Global Education Network Europe. Vyštudovala Medzinárodné vzťahy na Ekonomickej Univerzite v Prahe a University of Amsterdam v Holandsku. V GENE podporuje posilnenie politík globálneho vzdelávania v krajinách, kde sa tieto politiky začínajú formovať alebo prechádzajú zmenami. Je skúsenou facilitátorkou a edukátorkou na témy ako: nerovnosť, sociálne inovácie, ako aj vzdelávanie o ľudských právach, medzikultúrny dialóg, globálne občianstvo a udržateľnosť s globálno-lokálnou dimenziou v SR a hlavne v zahraničí. Pôsobila v ČR, Holandsku, Portugalsku, Brazílii a teraz je naspäť na Slovensku.

Nájdite si na túto dôležitú diskusiu čas – 13. 1. od 18ej! Viac info v evente tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE