Článok

Budúci mesiac: Global education week (GEW)

pridané: 12. októbra 2022

Týždeň globálneho vzdelávania (GEW) z dielne North-South Centre pri Rade Európy prebehne tento rok v dňoch 14.–20. novembra. Komunikačná pracovná skupina pripravila niekoľko komunikačných pomôcok pre národné platformy a vzdelávacie organizácie na tému  Global Education Week 2022: let’s take action in November to promote solidarity and fairness through education – na šírenie odkazu GEW vo vašich sieťach. Viac na webe CoE: Global Education Week 2022, ktorý obsahuje aj aktualizovaný Toolkit.

Týždňu globálneho vzdelávania sa budeme v novembri venovať aj na Sekretariáte Ambrely – príspevkami aj online diskusiou – v rámci projektu EduGlobe s podporou ACF – Slovakia aj SR cez SlovakAid.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE