Článok

Ambrela prináša diskusiu: Svetové inšpirácie vo vzdelávaní a formovanie zahraničnou skúsenosťou

pridané: 8. júna 2022

Zaujíma vás, ako môže vyzerať cesta ku hodnotnému i hodnotovému vzdelávaniu? Aké inšpirácie zo zahraničia možno preniesť na Slovensko? Akú úlohu zohráva vo formovaní ľudí študijný pobyt, mobilita či stáž mimo SR? A ako do toho zapadá globálne vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých?

Pripojte sa v stredu (29. júna od 19:00 do 20:00) z pohodlia vašich domovov a pozrite si cez Facebook online diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeň s názvom Svetové inšpirácie vo vzdelávaní a formovanie zahraničnou skúsenosťou’. Dozviete sa viac o tom, aké vzdelávacie aktivity zo zahraničných vzdelávacích programov by mohli slúžiť ako prevencia pred radikalizáciou mládeže; aké výchovné metódy a študijné materiály by prehĺbili záujem mladých o globálne témy; ako pretaviť skúsenosti a inšpirácie zo zahraničia do reformy slovenského školstva; a nakoľko je vo vzdelávaní dôležitá otázka odmeňovania.  

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať:

  • Zuzana Labašová, programová manažérka Komenského inštitútu, CEEV Živica;
  • Ditta Trindade Dolejšiová, GV špecialistka, Global Education Network Europe (GENE);
  • Marta Jendeková, manažérka vzdelávacích projektov, Academia Istropolitana Nova;
  • Ľubica Gállová, námestníčka riaditeľa ŠIOV pre celoživotné vzdelávanie;

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook a YouTube kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň a ďalších partnerov. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #eduinspiracie.

Viac o pozvaných diskutujúcich

Zuzana Labašová svoje žiacke a študentské roky strávila na Malte, Slovensku aj v USA. Vyštudovala psychológiu a dvanásť rokov sa venuje globálnemu vzdelávaniu. Aktuálne stojí na čele Komenského inštitútu – vzdelávacieho programu CEEV Živica. Ten už šesť rokov poukazuje na výzvy slovenského školstva – prostredníctvom malých školských reforiem v jednotlivých triedach vďaka inšpiratívnym vyučujúcim ukazuje možné cesty ich postupného prekonania. Buduje komunitu pedagógov a pedagogičiek, ktorých príbehy a aktivity inšpirujú, zároveň zvyšujú status vyučujúcich v spoločnosti.

Ditta Trindade Dolejšiová najprv vyštudovala medzinárodné vzťahy na českej Vysokej škole ekonomickej v Prahe a potom pokračovala na medzinárodnej škole humatiných a sociálnych vied na Amsterdamskej univerzite v Holandsku. Popri štúdiách pôsobila v oblasti neformálneho vzdelávania ako pracovníčka a školiteľka mládeže na európskej úrovni. V zahraničí (v Holandsku, Portugalsku, Brazílii) strávila takmer dvadsať rokov, no posledných šesť rokov žije na Slovensku a pracuje pre GENE – Global Education Network Europe ako špecialistka politiky globálneho vzdelávania.

Marta Jendeková už 25 rokov pôsobí vo vzdelávacej inštitúcii Academia Istropolitana Nova, kde najprv začínala ako učiteľka angličtiny, neskôr školiteľka, vedúca oddelenia Európskych záležitostí či manažérka domácich a medzinárodných vzdelávacích projektov (SlovakAid, Erasmus+). Dnes je tiež členkou vedenia AINovy. Reflektuje iniciatívy EÚ v praxi na regionálnej a miestnej úrovni. V posledných rokoch sa venuje najmä otázkam celoživotného vzdelávania a vzdelávania dospelých – nastaveniu politík tak, aby viedli k vyššej podpore aj účasti dospelých na rôznych formách vzdelávania a učenia.

Ľubica Gállová dlhodobo pôsobí v oblasti vzdelávania a medzinárodnej spolupráce, vrátane realizácie medzinárodných projektov. V posledných rokoch sa zameriava na prepojenie európskych a národných politík vo vzdelávaní, najmä v oblasti zvyšovania kvality, flexibility a dostupnosti odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých. Momentálne pôsobí ako námestníčka Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) pre celoživotné vzdelávanie. Je členkou poradnej skupiny Európskej komisie pre Európsky kvalifikačný rámec a Europass, ako aj pracovnej skupiny OECD pre odborné vzdelávanie. V roku 2020 koordinovala prípravu Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021–2030.

Viac o organizátorovi diskusie

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela je strešnou organizáciou 29 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od roku 2019 realizuje európsky projekt ‘Globálne ciele a migrácia‘ (s podporou EÚ z programu DEAR aj SR cez SlovakAid) s cieľom: rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o globálnych témach a Globálnych cieľoch OSN. Na jeseň 2021 odštartovala realizáciu projektu ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’, ktorý je podporený z programu Active citizens fund – Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Táto diskusia je teda realizovaná vďaka podpore ACF – Slovakia a tiež EÚ cez DEAR program – pri príležitosti tvorby Národnej stratégie globálneho vzdelávania v SR. Viac info o hostkách júnovej diskusie, ako aj ďalších aktivitách Ambrely nájdete tu: www.ambrela.org. Facebook event je tu.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE