Článok

Vydávame štúdiu o medzinárodnom dobrovoľníctve ako príspevku ku Globálnym cieľom (SDGs)

pridané: 5. decembra 2021

Každoročne 5. decembra oslavujeme Medzinárodný deň dobrovoľníctva. A práve dnes vychádza aj štúdia z dielne Ambrely, venujúca sa príspevku medzinárodného dobrovoľníctva k napĺňaniu Globálnych cieľov a Agendy 2030. Čiastočne sa opiera aj o výskum, do ktorého sa zapojili členovia Ambrely, pripravujúci a vysielajúci mladých ľudí zo SR na svoje dobrovoľnícke pobyty do krajín Globálneho Juhu. Za poslednú skoro dekádu ich bolo takto vyslaných už dvesto a výjazdy úplne neochromila ani pandémia Covid-19.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, dobrovoľníčkam, ich manažérom a manažérkam vo vysielajúcich organizáciách, ako aj ďalším ľuďom, zapojeným do dobrovoľníckeho cyklu – za ochotu venovať svoj čas, know-how a energiu na zlepšovanie životných podmienok núdznych ľudí a šírenie dobra – nielen vo svete, ale aj doma v rámci ponávratových aktivít.

Mapovanie a reportovanie dosahu dobrovoľníckych projektov poskytuje zapojeným stranám (primárne však vysielajúcim organizáciám) príležitosť zamyslieť sa nad interakciou s vyslanými ľuďmi aj ostatnými partnermi, pričom otvára príležitosť na sebareflexiu a zlepšenie celého manažmentu dobrovoľníctva. Vhodný spôsob merania a hodnotenia takéhoto príspevku v prepojení na Globálne ciele sa však stále hľadá. Pomocnú ruku podáva International Forum for Volunteering in Development (Forum) s novou online platformou z jesene 2021, obsahujúcou aj sebahodnotiaci nástroj, ktorý by umožnil merať dosah dobrovoľníctva pre rozvoj, a to hneď v niekoľkých oblastiach. Na preukázanie prínosov dobrovoľníctva pre medzinárodný rozvoj sa totiž uskutočnilo stále málo výskumov. V SR sa prvý takýto výskum, zameraný aj na motiváciu a prispievanie vysielajúcich organizácií k napĺňaniu Globálnych cieľov, realizoval túto jar 2021.

Štúdia z pera našej kolegyne: Dr. Boby Markovič Baluchovej s názvom ‚Motivácia a prispievanie rozvojových organizácií k napĺňaniu Globálnych cieľov prostredníctvom medzinárodného dobrovoľníctva (Policy paper)‘ ponúka pohľad na to, ako môžu projekty medzinárodného dobrovoľníctva (aj tie pod značkou SlovakAid – manažované členmi Ambrely) prispievať k napĺňaniu Globálnych cieľov trvalo udržateľného rozvoja a Agendy 2030. Dokument vznikol v rámci projektu ‘Globálne ciele a migrácia, podporeného zo zdrojov EÚ cez program DEAR a SR cez SlovakAid. Viac k prečítaniu – v slovenčine tu a v angličtine tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE