Článok

Ako sa aktívne zapojiť do aktivít pomoci Ukrajine

pridané: 26. februára 2022

Od začiatku vojnovej operácie Ruska na Ukrajine (z dňa 24. februára 2022) pretrváva u slovenskej verejnosti veľká vlna solidarity s núdznymi u našich východných susedov. Veľmi si to vážime a ďakujeme všetkým za podporu práce našej Ambrely ako platformy 29 humanitárnych a rozvojových organizácí v SR (na advokačnej, koordinačnej a verejno-informačnej rovine), ako aj práce našich členov a pozorovateľov, ktorí priamo v ukrajinskom teréne a teraz už aj v pohraničí realizujú humanitárne projekty. Viaceré sú tam už od roku 2014.

Pridávame sem preto zoznamy aktivít, ktoré naše členské a pozorovateľské organizácie práve teraz v rámci pomoci Ukrajine realizujú a ich zbierky pomoci, ktoré môžete podporiť. Zároveň uvádzame aj kontakty či formuláre pre prípad, že by ste chceli okrem finančných darov prispieť priamo svojím fyzickým dobrovoľníctvom, alebo poskytnutím ubytovania pre ľudí na úteku.

Registrovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, pripravených pomôcť

Skôr ako upriamime vašu pozornosť na konkrétne finančné zbierky pomoci organizácií Ambrely, ktoré môžete podporiť, uvedieme prv linky na dobrovoľnícke databázy pre prípad, že by ste v týchto dňoch spolu s našimi členmi chceli vyraziť do terénu a v pohraničí poskytovať okamžitú pomoc ukrajinským ľuďom na úteku.

Dotazník z dielne iniciatívy Kto pomôže Ukrajine, ktorej sme aktívnou súčasťou, pre ľudí, ktorí prichádzajú z Ukrajiny a potrebujú pomoc (v ukrajinčine a angličtine) – Support, aid and assistance for people fleeing from Ukraine to Slovakia alebo aj ktopomozeukrajine.sk a aj https://www.helpukraine.sk

V spolupráci s Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vznikol vynovený web www.dobrovolnictvo.sk so všetkými potrebnými formulármi dobrovoľníckej pomoci na jednom mieste.

V bratislavskom Aupark Shopping Center otvoril tím iniciatívy Kto pomôže Ukrajine? kamenné zberné miesto pre materiálnu pomoc — tam sa dajú konkrétne veci pre núdznych doniesť a ľudia na úteku z Ukrajiny si tam zasa môžu konkrétne dary vyzdvihnúť. Takisto tam potrebuje dobrovoľníkov a dobrovoľníčky.

Dotazník z dielne nášho člena Človek v ohrození pre ľudí, ktorí chcú pomôcť ako fyzickí dobrovoľníci a dobrovoľníčky (na Slovensku alebo online v podobe tlmočenia, logistiky) alebo poskytnúť ubytovanie v SR pre ľudí na úteku – Človek v ohrození: Dobrovoľnícka databáza – pomoc Ukrajina, e-mail: dobrovolnici.ukrajina@clovekvohrozeni.sk a t.č.: +421 917 239 708 

Slovenský Červený kríž Košice-okolie, prípravujúci humanitárnu pomoc pre ukrajinských utečencov a utečenky, hľadá ľudí – ochotných fyzicky pomôcť v teréne – Výzva SČK na Facebooku, e-mail: kosice-okolie@redcross.sk a t.č.: +421 903 558 934

Slovenská katolícka charita vyhlásila potravinovú a materiálnu zbierku. Vo formulári KBS možno nahlásiť aj ponuku ubytovania pre ľudí na úteku. Tiež hľadá skladové priestory na zhromažďovanie materiálnej pomoci pre núdznych z Ukrajiny. Ozvite sa e-mailom na: gloss@charita.sk

Spišská katolícka charita hľadá dobrovoľníkov a dobrovoľníčky na pomoc priamo na hranici alebo v rôznych špecializáciach (preprava humanitárnej pomoci, logistika, komunikácia) – Spišská katolícka charita – prihlásenie dobrovoľníkov/čok. Otvorila tiež v Prešove Dobrovoľnícke centrum pre pomoc ľuďom z Ukrajiny v ukrajinčine.

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety zbiera denne materiálnu pomoc vo svojej budove. Viac info o aktuálnych potrebách zbierky na t.č. +421 911 171 727 a e-mailom na:
ludiabezdomova@gmail.com

Nadácia Milana Šimečku potrebuje pomôcť s poskytovaním informácií v infobodoch, ktoré zriadi magistrát hl. mesta Bratislava na Hlavnej železničnej stanici. Potrebuje ľudí na poobedné a nočné smeny. Ak ovládate slovenčinu, angličtinu, alebo ukrajinčinu a chcete dobrovoľnícky pomôcť ľuďom utekajúcim z Ukrajiny, ozvite sa na e-mail: dobrovolnici@nadaciams.sk alebo cez tento link.

eRko sa tiež zapája do dobrovoľníckej služby na slovensko-ukrajinských hraniciach, lebo roky formuje deti a mladých k dobrovoľníctvu a solidarite. V tejto chvíli hľadá dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Viac tu.

Finančné zbierky našich organizácií na pomoc obyvateľstvu Ukrajiny

Uvádzame prehľad finančných zbierok pomoci z dielne našich členských a pozorovateľských organizácií Ambrely, ktoré so svojimi miestnymi partnermi a humanitárnymi aj rozvojovými aktivitami dlhodobo pomáhajú núdznym priamo na Ukrajine (vrátane Donbasu), a svoje tímy teraz presúvajú aj do pohraničia.

Naša celonárodná výzva občianskej spoločnosti: Spoločne pre Ukrajinu spolu so zbierkou #KtoPomôžeUkrajinehttps://www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajine

Človek v ohrození, pôsobiaca na Ukrajine (v Donbase) od roku 2014 a poskytujúca urgentnú humanitárnu pomoc na hraniciach SR-UA i za nimi – clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina

MAGNA, pôsobiaca v oblasti Luhanska a Donecka a poskytujúca mobilnú kliniku, mobilnú zdravotnú starostlivosť – donate.magna.org/sk/ukrajina

Slovenská katolícka charita, zbierajúca prostriedky na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu v spolupráci s miestnou Caritas Donetsk – https://charita.darujme.sk/ukrajina/

Farské a arcidiecézne charity, spadajúce pod SKCH, obnovili projekt Pošli tašku na pomoc ľuďom na úteku z Ukrajiny. Viac tu: www.poslitasku.sk

Nadácia Integra, vyhradzujúca prostriedky na pomoc ľuďom na úteku na Ukrajine i v okolitých štátoch (v Poľsku a na Slovensku) – https://integra.sk/kampane/kriza-na-ukrajine/

UNICEF Slovensko, poskytujúca humanitárnu pomoc deťom a ich rodinám v núdzi a zabezpečujúca prístup k pitnej vode, výžive a ochranu – https://www.unicef.sk/ukrajina/

ADRA Slovensko poskytne pomoc obyvateľstvu Ukrajiny v rámci siete ADRA International. ADRA help team bus už slúži ako ambulancia pre zdravotnícke tímy na hraniciach – https://www.adra.sk/

SAVIO pomáha priamo so Saleziánmi don Bosca na Ukrajine a so sestrami saleziánkami v mestách Kyjev, Ľvov a Odesa – https://savio.sk/clanok/prispejme-a-pomozme-na-ukrajine/

Slovenský Červený kríž, pripravený pomáhať na hraniciach s Ukrajinou a poskytovať prvú pomoc, podporné služby a Pátraciu službu v prípade straty kontaktu s blízkymi – https://redcross.darujme.sk/pomahame-ukrajine/

Slovenská humanitná rada použije výťažok zo svojej zbierky Sme susedia na  právnu a psychologickú pomoc, ubytovanie, pracovné poradenstvo, vybavenie dokladov a kurzy slovenského jazyka pre ľudí z Ukrajiny – https://shr.darujme.sk/sme-susedia/

Darcovská kampaň Máme radi Ukrajinu z dielne Karpatskej nadácie na pomoc ľuďom na úteku z Ukrajiny (vrátane rómskych ľudí a obetí obchodovania s ľuďmi)

Infolinky, poradenstvo a pomoc v oblasti duševného zdravia


Tu je výčet linkov, kde možno vyhľadať informácie o vstupe do SR, psychologickú pomoc a poradenstvo v prípade traumy, zhoršeného duševného zdravia a nepohody v súvislosti s vnímaním vojny, zvládaním záťažovej situácie, ale aj komunikovaním vojnového konfliktu deťom a mladým.

Information for people coming from Ukraine: From Ukraine to Slovakiahttps://www.ukraineslovakia.sk/

Vládny Info-web o vstupe ľudí z Ukrajiny do SR – https://ua.gov.sk/en.html

Vládny info-web z dielne Ministerstva dopravy o možnostiach dopravy a ubytovania – https://pomocpreukrajinu.sk/sk

Infolinka Človeka v ohrození – T.č.: +421 800 601 821 a Pomoc pre Ukrajinu

Infolinka Ligy za ľudské práva o vstupe do SR – e-mail: ukrajina@hrl.sk, t.č.: +421 918 366 968

IOM Slovakia – info o vstupe a pobyte na Slovensku – v slovenčine, angličtine a ukrajinčine

IOM Slovakia – komplexné Informácie a pomoc – situácia na Ukrajine

Liga za ľudské práva (HRL): Informácie pre osoby, prichádzajúce z Ukrajiny, no bez ukrajinského občianstva – infografiky v angličtine, ukrajinčine

Kto pomôže Ukrajine?: Ako sa viem zapojiť do pomoci – https://new.ktopomozeukrajine.sk/ a e-mail: kontakt@ktopomozeukrajine.sk

MV SR: Info k téme obchodovania s ľuďmi – Informačný leták v slovenčine a ukrajinčine

IPčko a ČvO: Krízová linka psychologickej pomoci v ukrajinčine – www.krizovalinkapomoci.sk

Liga za duševné zdravie – dusevnezdravie.sk/vojna-na-ukrajine-velky-psychologicky-manual

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie – vudpap.sk

IPčko – Internetová poradňa pre mladých ľudí – ipcko.sk

Krízová linka pomoci – krizovalinkapomoci.sk

Liga za duševné zdravie SR: Vojna na Ukrajine – veľký psychologický manuál

Štátny pedagogický ústav – Krízová intervencia pre deti, rodičov a vyučujúcich (návody)

Štátny pedagogický ústavPreklad základných formulárov, fráz a pojmov v školskom prostredí v ukrajinskom jazyku

IPčko: Ako hovoriť s deťmi o vojne bez toho, aby sme ich vystrašili – manuál

IPčko: Zvládanie stresu súvisiaceho s vojnou – odporúčania od psychológov/psychologičiek, už aj v ukrajinčine

MŠVVŠ SR, VÚDPaP a ŠPÚ: Odporúčania pre vyučujúcich a žiakov, žiačky – ako sa vysporiadať s prežívaním pocitov pri slovách o vojne – infografiky

CVEK: Deti utečencov na školách – prvé kroky a princípy – príručka pre školy

Duchovná služba a pomoc Gréckokatolíckej eparchie Košice – Pomáhame Ukrajine

Linka zdravia pre Ukrajinu, rýchla konzultácia v ukrajinskom jazyku – ua.diagnose.me a na t.č.: +421 2 21 02 50 75

Žiadosť o vyplatenie dávky v hmotnej núdzi – Корисна інформація для громадян України

Asistenčné centrum pomoci na Bottovej ulici v Bratislave – viac info tu

Živá mapa pomoci v Bratislave z dielne magistrátu hl. mesta Bratislavy – https://bit.ly/pomoc_ukrajine_BA

Živá mapa pomoci po celej SR z dielne Kto pomôže Ukrajine? – https://bit.ly/mapa-pomoci

Profesia vytvorila web s ponukou práce pre ľudí z Ukrajiny – https://www.workania.eu/

Zamieňanie ukrajinských hrivien v Tatrabanke – www.tatrabanka.sk/en/help-ukraine-ua

Vzdelávanie o téme ozbrojenej a hybridnej vojny na Ukrajine

Pridávame linky na záznamy z vzdelávacích webinárov a online diskusií k téme konfliktu na Ukrajine a našej úlohy v jeho zmiernení, riešení, ale aj k téme vedenia dialógu so svojimi blízkymi.

Medzinárodná konferencia: Ambrela development forum (ADF), reflektujúca humanitárnu krízu na Ukrajine (23.-24.05., pozvánka)

Ambrela online diskusia: Vojna na Ukrajine: Koľko politiky patrí do školských lavíc – záznam z diskusie na Facebook a YouTube (20. 04.)

Ambrela online diskusia: Vojna na Ukrajine: Ako Slovensko pomáha ľuďom na úteku – záznam z diskusie na Youtube a FB (09. 03.)

EPALE diskusia o kríze a vzdelávaní. Echoes of Ukraine – záznam diskusie (17.03.2022)

Komenského inštitút a CEEV Živica: Ukrajinské deti na slovenskej škole – pozvánka na event (23.3.)

ŠPÚ a Učíme na diaľku webinár: Ako žiakom pomôcť zorientovať sa v záplave informácií? – pozvánka (09. 03. o 15ej)

ŠPÚ webinár: Ako postupovať pri adaptácii detí a žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny –  pozvánka (04. 03. o 15ej)

Komenského inštitút a CEEV Živica: Ako hovoriť s deťmi o utečencoch – záznam z webinára (8.3. o 17h)

Človek v ohrození a GlobalneVzdelavanie.sk: Vojna na Ukrajine: ako ju citlivo rozoberať v triede – súhrn edu- a info-materiálov

UNICEF Slovensko: Pomoc chutí po arašidoch e-kniha pre dospelých a Arašidy letia na pomoc e-kniha pre deti

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže: Ako s deťmi a mladými ľuďmi hovoriť o vojne (so Zuzou Fialovou z PDCS a ďalšími spíkrami/kami) – záznam diskusie (25.02. 2022)

ŠPÚ a Učíme na diaľku: ‚Ako hovoriť so žiakmi o vojnovom konflikte za našimi hranicami‚ (s Dušanom Ondrušekom z PDCS a ďalšími spíkrami/kami) – záznam webinára (25.02. 2022)

ZEK v SR a Café Európa online diskusia s Mikulášom Dzurindom, Katarínou Mathernovou a Vladimírom Šuchom: ‚Akú rolu hrá EÚ v ukrajinskom konflikte?‘ – záznam diskusie (24.02.2022)

Aktuality.sk podcast s výskumníkom SFPA, Alexandrom Dulebom: ‚Od dnešného dňa žijeme v inom svete. Všetci, nielen Ukrajinci‘ – záznam rozhovoru (24.02.2022)

Malý Berlín online diskusia s Ivanom Miklošom a Alexandrom Dulebom: ‚Ukrajina: Obkľúčený sused‘ – záznam diskusie (24.02.2022)

Dejepis Inak o historických príčinách vojny na Ukrajine – video

Rádio Expres relácia o vojne na Ukrajine – s ministrom zahraničia, Ivanom Korčokom – záznam rozhovoru (25.02.2022)

Ambrela online diskusia: ‚Ako môže Slovensko svojimi aktivitami zmierniť konflikt na Ukrajine‘ – záznam diskusie (29.04.2021)

Zmudri k zabráneniu šíreniu dezinformácií o Rusku a Ukrajine – stručný návod

Zvol Si Info k rozpoznaniu propagandy a k zabráneniu šíreniu dezinformácií o Rusku a Ukrajine – stručný návod

ZEK v SR: EU vs DiSiNFO – vyvracanie ruskej propagandy a dezinformácií – infografiky

Denník SME: Ako hovoriť s ľuďmi, ktorí veria propagande – infografiky

Človek v ohrození a GlobalneVzdelavanie.sk: Ako sa vyznať v informačnom prostredí – Metodicko-vzdelávacia príručka pre učiteľky a učiteľov

O médiách: Pozor na falošné online zbierky na pomoc Ukrajine. Ako ich rozpoznať? – návod

SFPA online diskusia so štátnym tajomníkom MZVaEZ SR, Martinom Klusom: ‚Vojna na Ukrajine – ako filtrovať pravdu a hoaxy?‘ –  záznam z diskusie (28.02.2022)

Komenského inštitút a CEEV Živica: Ako hovoriť s deťmi o vojne (s Dušanom Ondrušekom z PDCS a ďalšími spíkrami/kami) – záznam z webinára (28.02.2022)

ŠPÚ: Ako postupovať pri začleňovaní detí a žiakov utekajúcich s rodinami pred vojnou – pozvánka na webinár (1.3.2022)

IPčko: Pomoc v kríze pre pomáhajúcich odborníkov počas vojnového konfliktu – webinár (27.02.2022)

Grantová výzva Medzinárodného vyšehradského fondu IVF pre pomáhajúce organizácie – Visegrad 4 Ukraine

Grantová výzva Karpatskej nadácie Máme radi Ukrajinu pre pomáhajúce organizácie – Krízový fond Karpatskej nadácie

Grantová výzva Kto pomôže Ukrajine?Nadácia Pontis pre mimovládne organizácie tu

Za pomoc pri príprave zoznamov a kontaktov Ambrela ďakujeme nášmu členovi Človek v ohrození, médiám Denník N a Aktuality.sk a platforme Growni.sk, Darujme.sk. Obsah budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať.

Text: platforma Ambrela (ambrela.org), Zdroj foto: archív Ambrely, SpKCH (Tony Frič) a Denník N (Tomáš Benedikovič)

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE