Projekty

Bridge 47: Vzdelávanie ku globálnemu občianstvu – most k udržateľnému rozvoju

pridané: 7. júna 2018

Doba trvania projektu: október 2017 – október 2020 Projekt Vzdelávanie ku globálnemu občianstvu – most k udržateľnému rozvoju má za […]

Zobraziť aktualitu

GENE Increase: Rozvoj programov globálneho vzdelávania na Slovensku

pridané: 7. júna 2018

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie multidisciplinarity a inovatívnosti v globálnom vzdelávaní (GV) na Slovensku s ohľadom na regionálne príležitosti. Špecifickým […]

Zobraziť aktualitu

Koherentná Európa pre trvalo udržateľný rozvoj: Projekt pre podporu politík, zameraných na trvalo udržateľný rozvoj, ktoré môžu viesť k zmene

pridané: 7. júna 2018

Doba trvania projektu: október 2017 – október 2020 Ambíciou tohto projektu je prispieť k implementácii Agendy 2030 a jej 17 Cieľom […]

Zobraziť aktualitu

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Hospodárské noviny
CONCORD